top of page

Psikolojik Test ve Ölçek Uygulamaları

Arkadaşça Sohbet

Psikolojik test ve ölçek uygulamaları psikiyatrik tanının konulmasında ve tedavi / terapi sürecinin takip edilmesinde kullanılan standardize edilmiş ölçme ve değerlendirme araçlarıdır. Alanında uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

Kurumumuzda uygulanmakta olan Testler:

 • MMPI – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

 • Standardize Mini Mental (Eğitimliler İçin ve Eğitimsizler İçin:Okuma yazma bilmeyenler )​

 • SCL 90 – Psikolojik Belirti Tarama Testi

 • MOXO Test (Kompütürize Çocuk-Ergen-Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi)

 • DEHB Conner's Anne-Baba Değerlendirme Formu

 • DEHB Conner's Öğretmen Değerlendirme Formu

 • Wender Utah Derecelendirme Ölçeği Kısa & Uzun (Erişkin tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Özbildirim Ölçeği)

 • Wisc-r / Wisc 4 (Wisc- IV) Çocuklara yönelik zeka testi, 

 • Wais Yetişkinlere Yönelik Zeka Testi,

 • CAT Çocuklara, TAT Yetişkinlere Yönelik Kişilik Testi

 • Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi

 • Çift/Evlilik Uyum Ölçeği

 • Anne-Baba Tutum Ölçeği

 • Aile Değerlendirme Ölçeği

 • Kişi Algısı Ölçeği

 • Yeme Tutumu Testi

 • Pennstate Endişe Ölçeği

 • Agorafobik Bilişler Ölçeği

 • Yaşam Boyu Panik Agorafobi Spektrum Ölçeği

 • PADUA Envanteri (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

 • PANNS (Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği)

 • Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Erkek)

 • Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Kadın)

 • Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği

 • Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon

 • Adet Öncesi Değerlendirme Formu

 • Beck Anksiyete Envanteri

 • Beck Depresyon Envanteri

 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği

 • Çocukluk Çağı Kaygı Bozuklukları Ölçeği Anne-Baba Formu

 • Öfke Kontrol Ölçeği

 • Başa Çıkma Becerileri Ölçeği

 • Sosyal Destek Envanteri

 • Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

 • Kısa Akıl Muayenesi (KAM)

 • Borderline Kişilik Envanteri

 • Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT)

 • Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi

 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 • Benton Görsel Bellek Testi

bottom of page