top of page

Online Terapi

Çevrimiçi danışmanlık

Online terapi, yüz yüze terapinin teknoloji destekli ve internet üzerinden  sunulan şeklidir. Online terapi ve yüzyüze terapinin terapi yöntemi açısından hiçbir farkı yoktur. Online terapi kaygı bozuklukları, depresyon, stres yönetimi, öfke kontrolü, ilişki sorunları gibi birçok durumda kullanılabilmekte ve yüz yüze terapiyle eşit verimlilikte olmaktadır.


Günümüz şartları göz önüne alınınca online terapi zaman, ulaşım ve verimlilik  gibi konularda sağladığı aantajlarla ön plana çıkmaktadır. Küçük şehirlerde yaşayıp alanında uzman kişilere ulaşmakta problem yaşayanlar, yurtdışında yaşayıp anadilini konuşan terapist ile çalışmak isteyenler ya da zaman ve ulaşım sorunu yaşayanlar için uzaktan terapi çok işlevsel olmaktadır.


Liman Psikiyatri Merkezinde meslek etiği ve gizlilik prensibi gereğince görüşmeler Skype, Gmeet ya da Zoom gibi güenilir uygulamalar üzerinden yapılmaktadır.

bottom of page