top of page

Bireysel Psikoterapi

Yaşam koçluğu

Bireysel psikoterapi bireyin ruhsal dünyasında yaşadığı rahatsızlıkları ve duygusal sorunları iyileştirmeye yönelik psikolojik tekniklerin kullanıldığı bir konuşma terapisidir.


Psikoterapi içinde bulunduğumuz durumları analiz etmemize,  duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı tanımamıza ve bunların aralarında ki ilişkiyi fark etmemize, hayatımızın kontrolünü nasıl ele alacağımıza ve zorlu durumlarla nasıl başa çıkabileceğimize yardımcı olur.


Her birey biricik olduğu için her psikoterapi süreci de biriciktir. Psikoterapinin hedefleri, ne sıklıkta ve ne kadar süreyle buluşulacağı konusunda danışan ve terapist ile birlikte planlanarak sürdürülür.

Her terapi seansı 50dkdır ve haftalık yada iki haftada bir olmak üzere tekrarlanır. Terapinin kaç seans süreceği uygulanan terapi ekolüne, kişinin problemlerine göre değişiklik gösterir.

bottom of page