top of page

Psikiyatrik Değerlendirme

Therapy Session_edited.jpg

Psikiyatrik değerlendirme danışan ile psikiyatristin ilk karşılaştıkları andan itibaren başlayan bir süreçtir. Psikiyatrik muayenede genel tıbbi rahatsızlıkların değerlendirilmesinin yanısıra psikiyatrik rahatsızlıklar açısından da ayrıntılı aile öyküsünün ele alındığı, genetik altyapının değerlendirildiği, psikiyatrik rahatsızlığın başlangıcından itibaren öyküsünün dinlendiği, kişisel alışkanlıkların sorgulandığı bir değerlendirme sürecidir. 

Bu süreç içinde kişinin bilinç, algı, bellek, gerçeği değerlendirme yetisi gibi bilişsel işlevleri de değerlendirmeye alınır. Gerektiği durumlarda ise kısa nörolojik muayene de değerlendirme sürecine eklenir.


Bu sürecin unsurlarından  en önemlisi kişinin yargısız ve tarafsızca değerlendiriliyor olmasıdır. 

Ayrıntılı bir psikiyatrik muayene 30 dakika ile 90 dakika arasında sürmektedir. Bu süre zarfında kişinin çocukluk döneminden başlayarak ergenlik yaşantıları, eğitim süreçleri, meslek ve iş hayatındaki çatışmalar, anne-baba ve çevreyle ilişkiler, özel hayat, cinsel yaşam, ilgi ve hobiler hakkında konuşulur. Her ne kadar karşılıklı bir sohbeti andırsa da psikiyatrik muayenede kişi inceleniyor, yargılanıyor ya da eleştiriliyor hissini yaşamaz. Muayenenin her aşamasında psikiyatrist belirli müdehaleler ile danışanın öyküsünü anlatmasına ve tedaviye uyum sağlamasına çalışır.

bottom of page